Tanah Sunda

Standard

Deudeuh Teuing Tanah Sunda
Anu Endah Matak Betah
Anu Beunghar Lubak-libuk Pakaya
Kiwari Ukur Hirup Na Carita
Diguar Ku Bujangga Ahli Sastra

Lemah Cai Anu Baheulana Asri
Dipasieup Seugitna Kembang Malati
Kiwari Jadi Ngah Ngar Hese Cai
Dikepung Limbah Industri
Dilingkung Haseup Polusi

Gunung-gunung Nu Parentul Jadi Darugul
Sawah-sawah Nu Mayak Pak Jadi Rasuksak
Dileuweng Ganggong Simagongnggong
Kiwari Jadi Subur Ku Gendong Siigrong

Advertisements