Jampe Dikoco Kala

Standard

Kala Kalik
Kala Lumpat Kasisi Cai
Aing Nyaho Ngaran Sia
Tawa Tewe
Ditawa Ku Sang Indung Putih
Tiis Ti Peuting Waras Ti Beurang
Paripurna Hirup Waras

(Dicuat tina bag bagan puisi mantra sunda kenging Prof. Dr. Yus Rusyono)

Advertisements