Tanah Sunda

Standard

Deudeuh Teuing Tanah Sunda
Anu Endah Matak Betah
Anu Beunghar Lubak-libuk Pakaya
Kiwari Ukur Hirup Na Carita
Diguar Ku Bujangga Ahli Sastra

Lemah Cai Anu Baheulana Asri
Dipasieup Seugitna Kembang Malati
Kiwari Jadi Ngah Ngar Hese Cai
Dikepung Limbah Industri
Dilingkung Haseup Polusi

Gunung-gunung Nu Parentul Jadi Darugul
Sawah-sawah Nu Mayak Pak Jadi Rasuksak
Dileuweng Ganggong Simagongnggong
Kiwari Jadi Subur Ku Gendong Siigrong

Advertisements

Gupay Lembur

Standard

Gupay- gupay Panineungan Kiwari Nembongan Deui
Basa Rek Ninggalkeun Lembur, Rek Miang Tolabul Ilmi
Kacipta Ema Jeung Bapa, Gupay Jajap Pangarepan
DI Bandung Muga Sing Jucung, Gancang Mulang Ka Sarakan

Gupay – gupay Panineungan Kiwari Nembong Deui
Basa Beus Ninggalkeun Stanplat, Hate Mah Puguh Tilebet
Kacipta Cisoca Ema, Nu Rambisak Kingkin Sedih
Pileuleuyan Dayeuh Garut, Kapaksa Urang Papisah

Munggaran Hidup di Bandung
Beungeut Lembur Kopi Gandrung
Di Susukan Marak Laut
Balap Ngojay Ulin Leutak
Luhur Pasir Peperangan
Hanaang Ngala Duwegan

Lalakon Manjang di Bandung
Lembur Ngan Ukur Galindeng
Duriat Ngan Dina Surat
Kangen Ngan Dina Lebaran
Betah di Tempat Ngumbara
Pageuh Jeung Adeg Sawawa

Gupay-gupay Panineungan Kawari Nembingan Deui
Katingtrim Hidep di Lembur Ngahariring Ngajak Mulang
Kacipta Ema Jeung Bapa, Nelengnengkung Nimang Incu
Ngan Hanjakan Sagalana, Nu Dijugjug Geus Teu Aya

(Dicutat Tina Mangle No. 338 Taun 1969)

Puisi R.A Kartini

Standard

Ibu Kita Kartini
Pintu yang dapat Maknanya
Ku melewati lorong kebodohan

R.A Kartini
Jendela yang dapat menguak
Sejuta tanya dan ketidaktahuan

R.A Kartini
Kau jelajahi Indonesia
Pulau demi pulau dengan buku
Aku pintar menulis dan membaca

R.A Kartini
Kaulah gudang bahagia
Ilmu

 

Karya Ikhsan SDN 1 Margaluyu cilaketan Lebak